במקום לגבות עמלות, אנו מבקשים מהתורם להשאיר לנו טיפ, שבעזרתו נממן את עלויות הפלטפורמה שלנו.

הטיפ מתווסף לכל תרומה. כך שאם תורם תורם 100 ש"ח וישאיר טיפ של 10%, הסכום הכולל של התרומה יהיה 110 ש"ח.

שימו לב שכאשר אנחנו מחשבים את סך הגיוס בדף הקמפיין שלכם, אנחנו לא נתחשב בסכום הטיפים. כך שאם הקמפיין שלכם גייס 110,000 ש"ח, אך 10,000 ש"ח מתוכם היו טיפים, "סך כל הגיוס" של הקמפיין יהיה 100,000 ש"ח.

האם מצאת את התשובה שלך?