לדלג לתוכן הראשי
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
עודכן לפני יותר משבוע

תנאים כלליים לשימוש עמותות ותורמים באתרים ובשירותים של GIVING.TECHNOLOGY, ISRAELGIVES.ORG ו-ISRAELTOREMET.ORG ("תנאים כלליים")

מעודכן לאחרונה בתאריך 26.09.2021

ישראל תורמת (IT) (ח.פ. 514228766), שכתובתה ברחוב חוחית 19, זכרון יעקב, מפעילה את האתרים ISRAELGIVES.ORG ו-ISRAELTOREMET.ORG ואת הכלים ואת המערכות לגיוס תרומות אשר מופיעים בדומיין IsraelGives.org ו-IsraelToremet.org ("האתרים").

מסמך זה מהווה את התנאים הכלליים לשימוש באתרים ובשירותי התרומה של החברה. אנא קרא את התנאים בעיון. אם אינך מעוניין להיקשר על פי תנאים אלה, עליך להפסיק את השימוש והגישה לאתרים ולבקש את סגירת חשבון ישראל תורמת שלך.

תנאים כלליים אלה נתונים לשינויים ועדכונים מעת לעת. בתור משתמש הינך אחראי להיכנס לאתרים ולבדוק את התנאים הכלליים והשינויים שנעשים בהם. הגרסא המעודכנת ביותר של התנאים הכלליים תחול על כל שימוש עתידי באתרים. על ידי רישום לאתר, הינך מסכימ לתנאים כלליים אלה.

תנאים אלה נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

1. מבוא

כללי

1.1 מטרת האתרים הינה לספק מידע על עמותות, ולעזור לעמותות ולציבור הרחב (להלן: "המשתמש") לתרום ולגייס תרומות.

1.2 באמצעות האתרים, המשתמשים יכולים לפרסם את עצמם, לגייס תרומות, ליצור קמפיינים לגיוס תרומות, ולתקשר עם התורמים והתומכים.

1.3 במידה והינך תושב ישראל, הינך מאשר כי אתה תורם אך ורק כספים שדווחו לרשויות המס הישראליות. במידה והינך תושב מדינה אחרת שאינה ישראל, הינך מצהיר כי הכספים שתרמת מדווחים למדינת התושבות שלך.

1.4 כמשתמש, הינך מסכים לקבלת דיוורים ועדכונים מ-IT, אודות החשבון שלכם ואודות השירותים שמציעה IT. הינך ראשי להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת בלחיצה על הלינק בדוא"ל שתקבלו, או על ידי שליחת הודעה ל-IT בכתובת [email protected].

1.5 המשתמש מסכים כי השימוש שלו באתרים הנו על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE וכי השימוש שלו באתרים הוא על אחריותה בלבד. IT אינה מבטיחה גישה מאובטחת רציפה וללא הפרעות לשירותים שלה. תפעול האתרים עשוי להיות מופסק על ידי גורמים רבים שאינו בשליטתה של IT. ככל שמתיר החוק, IT אינה מתחייבת לתנאים, מצגים או התחייבויות אחרות בקשר לאתרים, חוץ מאלה האמורים בהסכם זה.

1.6 בכפוף לסעיף זה, IT לא תהיה אחראית באף מקרה (בין אם בשל הפרת הסכם, רשלנות או מכל סיבה אחרת) לכל אבדן או נזק שיקרו למשתמש בעקבות שימוש באתרים, כולל (אך ללא הגבלה) אבדן רווחים, פיצויים נזיקיים ואחרים, אבדן מכירות, אבדן הכנסות, אבדן רצון טוב, אבדן תוכנה או מידע כלשהו, אבדן עסקאות, אבדן או בזבוז זמן של עובדי והנהלת המשתמש, או כל אבדן ישיר, עקיף או מיוחד אחר.

1.7 IT רשאית לשנות את הפורמט והתוכן של האתרים מעת לעת. על המשתמש לבצע רענון (REFRESH) של עמודי האינטרנט של האתרים, למחוק את הקוקיס של הדפדפן, ולמחוק את היסטוריית הגלישה של הדפדפן בכל כניסה מחדש לאתרים כדי להבטיח שהלקוח משתמש בגרסא העדכנית ביותר של האתרים, ובכלל זה, בגרסא העדכנית ביותר של תנאים כלליים אלה.

1.8 IT שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין כלשהו או לסגור חשבון משתמש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שכזה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת רישומו לאתר. במידה והתבצעו תרומות למשתמש באמצעות האתרים שטרם הועברו אל המשתמש, תרומות אלו יבוטלו. כמו כן, במידה וקמפיין לא מגיע ליעד הכספי המוכרז, שומרת IT את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לבטל את הקמפיין ולהשיב את הכספים לתורמים.

1.9 במידה ויבחר המשתמש לגייס תרומות באמצעות עמותה רשומה שאיתה IT משתפת פעולה, אזי כל תרומה שתגויס תשויך אך ורק לעמותה זו, והההלטה באם לתרום תרומות אלו למטרה הספסיפית שלמענה גייס המשתמש תרומות, תהיה של העמותה בלבד.

אחזקת כספים בנאמנות עבור עמותות ישראליות

1.10 IT עלולה לשמש כנאמן על כספים שנתרמים באמצעות האתרים לעמותות ישראליות. במקרה זה, תרומות שמועברות דרך האתרים אינן נתרמות ל-IT אלא מוחזקות על ידי IT בנאמנות עד להעברתן לנמענים.

1.11 IT תעביר למשתמש את סכום הברוטו של כל תרומה, בניכוי עמלות השירות של IT, כפי שמפורט בסעיף 5.

1.12 במידה ו-IT תעביר למשתמש סכום גבוה מהסכום שנתרם למשתמש בניכוי דמי השירות, המשתמש יידרש להשיב ל-IT את הכספים העודפיים שהועברו אליו, וזאת תוך 10 יום מיום גילוי ההעברה העודפת.

1.13 העברת הכספים אשר מוחזקים בנאמנות מותנת בעמידה בכל דרישה לקבלת מסמך משפטי או פיננסי אשר יידרש על ידי IT הקשור לניהול תקין ובהתאם לחוקי הלהבת הון, הכולל, בין היתר, אישור הוראת קבע בנקאית והצהרת נהנה בחשבון הנאמנות.

1.14 IT תחזיק בכספים בנאמנות לתקופה מקסימלית של 180 ימים. היה והמשתמש חדל מלספק מסמך פיננסי או משפטי כלשהו אשר התבקש לספק ל-IT, יועברו כספי התרומות למטרה חברתית אחרת לבחירת IT.

1.15 המשתמש מודעת לכך שהיא אחראית להנפקת קבלה לתורמים השקליים שלה, בגובה הסכום המלא של התרומה. תאריך התרומה יצוין בחשבון של המשתמש באתר. המשתמש אחראי על הנפקת קבלה עבור תאריך זה, למרות שהמשתמש יקבל את כספי התרומות בפועל בתאריך מאוחר יותר.

סליקת תשלומים באמצעות חשבונות הסוחר (merchant account) של המשתמש עצמו

1.16 IT מאפשר למשתמש לחבר את חשבון הסוחר שלו (סטרייפ, פייפאל, ישראכרט, ויזה כאל, פייבוקס, ביט) לפלטפורמה של IT. במקרה כזה, תרומות שייסלקו באמצעות הפלטפורמה לא יוחזקו בנאמנות על ידי IT, אלא ייסלקו ישירות על ידי ספקי הסליקה של המשתמש.

1.17 במקרה של תשלומים שבוצעו באמצעות ספקי סליקה ישראלים, IT תנפיק למשתמש חשבונית רבעונית עבור דמי השירות שלה, והחשבונית האמורה תשולם על ידי המשתמש תוך 10 ימי עסקים.

1.18 במקרה של תשלומים שנעשו באמצעות סטרייפ או פייפאל, דמי השירות של IT ינוכו מיד מהתשלום לפני ההפקדה בחשבון פייפאל או סטרייפ של המשתמש.

תרומות במטבעות זרים לעמותות ישראליות

1.19 ישראל תורמת תאפשר לתורמים לבצע תרומות במטבעות זרים באמצעות הפלטפורמות שלה. במידה ותרומה זרה יועדה למשתמש, תופיע התרומה בחשבון המשתמש. אף על פי כן, התרומה לא מתבצעת ישירות למשתמש אלא לאחד מן השותפים הבינלאומיים של IT: בארה"ב – America Gives (גם ידוע בשם American Support for Israel); בקנדה – Canada Charity Partners; באנגליה – UK Gives, בצרפת: Fonds de Dotation IG; באוסטרליה: Australia Gives.

1.20 בפועל ייעוד התרומה הוא בגדר המלצה והשותף הבינלאומי מפעיל שיקול דעת האם לכבד את המלצתו של התורם האם להתרים את התרומה למשתמש מסוימת. על מנת שמשתמש יהיה זכאי לקבל את התרומה, הוא חייב לעמוד בתנאי הזכאות של השותף הבינלאומי, כפי שמפורט באתר. במידה ותרומה מתקבלת ע"י השותף הבינלאומי והמשתמש אינו עומד בתנאי הזכאות, יהיה לה עד 180 ימים לעמוד בתנאי הזכאות. לאחר 180 ימים, יפעל השותף הבינלאומי לייעוד התרומה למטרה חברתית אחרת.

1.21 במידה וחלפו 180 ימים ממועד ביצוע התרומה, ולאחר שעמדה בתנאי הזכאות שלו החליט השותף הבינלאומי לתרום את הכספים אל אותה עמותה אליה ייעד התורם את התרומה, תיגבה עמלת שירות נוספת עבור כל שנת כספים שחלפה בין מועד ביצוע התרומה לבין מועד העברת הכספים. לדוגמא: במידה ותרומה המקורית בוצעה ב-07.2018 ורק ב-02.2020, לאחר שעמדה העמותה בתנאי הזכאות החליט השותף הבינלאומי להעביר לה את הכספים, תיגבה עמלת שירות נפרדת עבור שנת הכספים 2018, 2019, ו-2020.

2. IT מסכימה כי:

2.1 תפעיל את האתרים כך שהתורמים יוכלו לבצע תרומות באינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעים כלי התרמה אחרים. שימוש המשתמש באתרים ובשירותים שלהם יהיה על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE.

תמיכה והכרה בתרומות

2.2 IT תשלח "אישור על ביצוע תרומה" באופן מיידי לכל תורם לאחר כל תרומה שתבוצע למשתמש דרך האתרים. העתק גם יישלח למשתמש.

מידע זיהוי אישי

2.3 IT תאסוף מידע זיהוי אישי הכולל את שם התורם, כתובתו וכתובת דוא"ל ("מידע זיהוי אישי") ותגן על מידע כזה ותאבטח אותו.

2.4 תמלא אחר הוראות כל התורמים בנוגע למידע האישי שלהם.

2.5 תספק למשתמש גישה לחשבון מאובטח, המוגן על ידי סיסמא, לאתרים, שבו המשתמש יוכל לעיין ולהעתיק פרטים על התרומות שנתרמו למשתמש, פרטים על תשלומים שהועברו למשתמש וכן פרטים על תורמים, כפי שסופקו על ידי התורמים עצמם.

ניהול האתר ושונות

2.6 IT מתחייבת לנהל ולעדכן את האתרים מעת לעת. בתקופות של עדכון ושינוי באתרים, האתרים לא יהיו זמינים לשימוש.

תיווך

2.7 IT, כמפעיל האתרים, משמשת כמתווך בין המשתמש ובין המשמשים באתרים. למרות שהמידע בנוגע למשתמש ולקמפיין ובנוגע למשתמשים באתרים נמצא באתרים, המשתמש הוא האחראי על התוכן ועל האמיתות שלו. במקרה בו יוודע ל-IT על שימוש בלתי נאות או בלתי חוקי במידע המצוי באתרים, IT תפעל להסרת המידע או לחסימת הגישה אליו. IT לא תהיה אחראית כלפי המשתמש כתוצאה מתפקידה כמתווך.

3. המשתמש מסכים כי:

3.1 תוודא שהתוכן שהוא מספק ל-IT לשם הצגה באתרים הנו אמיתי ומדויק ככל הניתן, אינו מפר חוק או תקנה כלשהם ואינו מהווה דיבה, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ואינו מפר זכות או חובה כלפי צד שלישי כלשהו.

3.2 תתיר ל-IT לנכות את עמלת השירות שלה, שתפורט בסעיף 5 להלן, מהכספים ש-IT מחזיקה בנאמנות עבור המשתמש, או לגבות את עמלת השירות בכל דרך שהיא.

3.3 יספק אישור בכתב ל-IT לגבי כל תרומה שהוא מתיר ל-IT להשיב לתורם.

3.4 תתיר ל-IT לנכות החזרים מתרומות עתידיות. במידה ולא תהיינה תרומות נוספות בתוך חודש מיום ההחזר, IT שומרת את הזכות לשלוח למשתמש חשבונית בגין ההחזר המשתמש מסכים לטפל בחשבונית בתוך חודש מהתאריך הנקוב על החשבונית.

3.5 תנפיק לתורם אשר תרם בשקלים חדשים קבלה לצורכי מס על מלוא סכום התרומה ועבור תאריך התרומה המצוין בחשבון של המשתמש באתר. המשתמש גם ינפיק לקרן הזרה קבלה לצורכי מס על סך תרומתה של הקרן למשתמש.

4. רישיון לסימן מסחר

המשתמש מעניק בזאת ל-IT רישיון שאינו בלעדי להשתמש בסימני המסחר שלו אך ורק בקשר עם האתרים ותפעולם ולא לשם שום מטרה אחרת.

5. עמלת השירות

5.1 הרישום לאתרים והפעולות בחשבון המשתמש באתרים אינם כרוכים בתשלום כלשהו או בעמלות כלשהן. במקרה בו התרומות נעשות דרך האתרים, ייגבו עמלות השירות כפי שמפורט באתרים.

5.2 IT רשאית בזה לנכות את עמלת השירות הנ"ל מהכספים שמתקבלים בנאמנות. במידה ואין תרומות שהתקבלו בנאמנות, רשאית IT לגבות את עמלת השירות ישירות מהמשתמש.

5.3 IT גם רשאית לחייב את המשתמש בשל השימוש בשירותים שלה, באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, פייפאל, או אמצעי תשלום אחר. החיוב יכול להיות חיוב קבוע או בסכום משתנה, לפי טיב השירות או מוצר שרכש המשתמש מ-IT.

5.4 השירותים ומוצרים שרכשה המשתמש מ-IT ניתנים לביטול בכל עת. במידה והמשתמש החליט לשלם באמצעות חברת פייפאל ויצרה חוזה תשלום (reference payment), חוזה זה ניתן לביטול בכל עת.

6. זכויות

6.1 כל זכויות הקניין הרוחני בכל חומר (כולל חומר כתוב, צילומים ודימויים אחרים, סימני מסחר וסמלילים (לוגו), טפסי תרומה, מערכת התרמה, מערכות ליצירת קמפיינים לגיוס תרומות(, וכל כלי אשר המצוי באתרים הנו בבעלות IT וכל זכויות הקניין הרוחני שייכים ל-IT.

6.2 המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשחזר או ליצור כלי או מוצר דומה לאלה המצויים באתרים או שיש ל-IT זכויות קניין עליהם.

7. מידע סודי

במהלך תקופת החברות של המשתמש, וכן לאורך תקופה של שבע (7) שנים לאחר מכן, הצדדים יראו בכל מידע לגבי הצד האחר, שהושג כתוצאה משימוש בשירותיה של IT ואינו ידוע לציבור, כמידע סודי. צד לא יגלה לצד שלישי או יעשה שימוש במידע הסודי של הצד האחר, ללא הסכמתו הכתובה של הצד האחר, מראש, אלא אם כן נדרש לעשות כן על פי חוק. סעיף זה ישרוד את סיומם של תנאים כלליים אלה.

8. תקופת חברות וסיומה

8.1 תקופת החברות של משתמש באתרים מתחילה עם אישור ההרשמה לאתרים וממשיכה עד למועד בו המשתמש מודיע ל-IT בכתב על רצונה לסיים את חברותה. סיום תקופת החברות אינו מוחק את המשתמש מהאתרים. עם זאת, המשתמש רשאי לבקש כי תוסר מועמדותה לקבלת תרומות באמצעות האתרים.

8.2 תקופת החברות באתרים של משתמש אשר מייצג עמותה רשומה והשימוש והגישה לאתרים והשירותים של IT, תסתיים מיידית במקרה בו העמותה שאותה מייצג המשתמש תחדל מלהיות עמותה פעילה באופן חוקי, כפי שיוכח מעיון ברישומים של רשם העמותות.

8.3 בנוסף לזכויות של כל צד על פי האמור בסעיף 9.1 לעיל, כל צד יהיה רשאי לסיים את שימוש המשתמש והגישה שלה לאתר ולשירותים של IT על ידי הודעה כתובה שתיכנס לתוקף באופן מיידי במקרה בו הצד האחר מבצע מחדל או כל פעולה או איום לפעולה שתוצאתה היא פגיעה או חשש לפגיעה, במוניטין של הצד האחר.

8.4 IT רשאית לחסום את גישתה של המשתמש לאתרים באופן מיידי לפי שיקול דעתה הבלעדית.

8.5 IT שומרת לעצמה את הזכות, בכל מקרה, לחסום את האתרים לציבור בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. IT גם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לגייס תרומות עבור משתמש מסוים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.6 כמו כן, IT שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין שטרם השיג את יעדו הכספי, או לאחר סיומו כאשר הכספים טרם הועברו אל המשתמש או למען המטרה החברתית שלשמה הקמפיין נוצר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.7 IT שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל תרומה שבוצעה בפלטפורמות שלה, במידה וכספי התרומה טרם הועברו אל המשתמש או אל המטרה החברתית שלשמה נוצר קמפיין. במקרה של ביטול תשיב IT את כספי התרומה מלאים (ללא ניכוי עמלה) תוך 60 ימים ממועד ביצוע הביטול.

8.8 לאחר תקופה של 12 חודשים של חוסר פעילות (מוגדר כאן כתקופה בה המשתמש לא קיבל או גייס תרומות כלשהן), או לאחר תקופה של 12 חודשים מהרגע שהמשתמש קיבל את תרומתו הראשונה אך טרם העלה את המסמכים הבנקאיים והפיסקאליים הנדרשים על מנת להעביר את הכספים למשתמש, IT רשאי לסגור את חשבון המשתמש ולהסיר את כל הנתונים, המידע והמסמכים בו.

9. השהייה של תפעול האתרים או השירותים

IT רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להיות אחראית כלפי המשתמש, להשהות את פעולת האתרים או השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, כגון, אך ללא הגבלה, לשם עבודות תיקון או עדכון או לשם שדרוג התוכן או הפונקציונאליות של האתרים מעת לעת.

10. הדין החל

הדין החל על תנאים כלליים אלה הוא הדין הישראלי וכל סכסוך הנובע מתנאים כלליים אלה יהיה בסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו (ישראל).

11. הודעות

הודעות של המשתמש אל IT תעשנה בכתב ותישלחנה באמצעות דואר רשום לכתובות המצוינות בתנאים כלליים אלה. תנאים כלליים אלה מהווים את כלל ההסכם בין IT והמשתמש לגבי שימוש באתרים וגוברים על כל מצג קודם, בין אם כתוב ובין אם נעשה בעל פה.

12. זכויות של צדדים שלישיים

על פי הדין הישראלי, אדם שאינו צד לתנאים כלליים אלה, אינו רשאי לאכוף תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה.

13. מדיניות ביטול

תרומות ניתנות לביטול בתוך 30 ימים ממועד ביצועם, או בתוך 30 ימים ממועד סיום קמפיין גיוס תרומות (המאוחר ביניהם). יש לפנות אל ישראל תורמת בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף מספר התרומה לביטול. במקרה שמסוף האשראי מופעל עצמאי ע"י המשתמש, אז יש לפנות עם בקשת הביטול ישירות למשתמש.

14. הגבלת פרטיות

ישראל תורמת פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI. פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג'.


מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות")

1. כללי

מדיניות הפרטיות של אתרי "ישראל תורמת" (להלן: "האתר") המפורטת להלן חלה ביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים למפעילת האתר, ישראל תורמת בע"מ, ח.פ. 514228766 (להן: "ישראל תורמת") בעת הרישום ובמהלך השימוש בשירותי האתר, וכן מידע שנאסף על ידי ישראל תורמת במהלך השימוש בשירותי האתר (להלן: "המידע").

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש שבין ישראל תורמת לבין המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). כל הוראות הסכם תנאי השימוש יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מדיניות הפרטיות, ולכל הביטויים במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש, והכל אלא אם נאמר אחרת או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

ביקורך באתר והשימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ולאיסוף המידע והשימוש בו, בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.

ישראל תורמת שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומה של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. כל שימוש שלך באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות ייחשב לאישור והסכמה לשינוי מדיניות הפרטיות.

כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.

מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. מובהר כי מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע. אם זאת, מסירת המידע מהווה תנאי לשימוש באתר. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות, נא הימנע משימוש באתר.

2. איסוף מידע

ישראל תורמת אוספת ממשתמשים מידע כאשר הם נרשמים לאתר, מתחברים לחשבון שלהם, מבצעים רכישה, ומשתפים מידע. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר תעודת זהות, מספר הטלפון, ופרטי כרטיס אשראי.

בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

3. שימוש במידע

כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:

  • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך

  • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית

  • לשפר את האתר שלנו

  • לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך

  • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל

  • לנהל תחרות, מבצע, או סקר

4. העברת מידע לצד שלישי

ישראל תורמת לא מוכרת, סוחרת, או מעבירה בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים של האתר. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.

אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.

מידע שאינו אישי, עם זאת, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.

5. אבטחת מידע

אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. ישראל תורמת גם מגנה על המידע שלך במצב לא מקוון. רק עובדים שצריכים לבצע עבודה מסוימת (למשל, ניהול חשבונות או שירות לקוחות) מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

6. האם אנו משתמשים בקבצי קוקי?

כן. קבצי הקוקי שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקי שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי קוקי, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.

7. הסרה מרשימת תפוצה

אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לתרומה שלך, חדשות חברה מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

8. הסכמה

באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?