במקום לגבות עמלות, אנו מבקשים מהתורם להשאיר לנו טיפ, שבעזרתו נממן את עלויות הפלטפורמה שלנו.

הטיפ מתווסף לכל תרומה. כך שאם תורם תורם 100 ש"ח וישאיר טיפ של 10%, הסכום הכולל של התרומה יהיה 110 ש"ח.

  • בסיכום התרומות שלכם יהיו עמודות נפרדות לסכום התרומה ברוטו והטיפ, זאת כדי שתוכלו לראות את ההבדל ביניהם.

  • בחשבונית, לנוחיותכם, אתם תראו את התרומות הרגילות שלכם (שורה 1) מופרדות מתרומות הטיפ (שורה 2).

    לאחר מכן אנחנו "נגבה" ממכם עבור הטיפ, בניכוי 17% מע"מ (אתם לא משלמים בפועל על הטיפ, אלא הוא מנוכה מהתרומה "הנוספת" שקיבלתם). ראו לדוגמה:

שימו לב שכאשר אנחנו מחשבים את סך הגיוס בדף הקמפיין שלכם, אנחנו לא נתחשב בסכום הטיפים. כך שאם הקמפיין שלכם גייס 110,000 ש"ח, אך 10,000 ש"ח מתוכם היו טיפים, "סך כל הגיוס" של הקמפיין יהיה 100,000 ש"ח.

האם מצאת את התשובה שלך?